บุหรี่-Dubliss Particle

คุณสมบัติสินค้า:

บุหรี่-Dubliss Particle

หมวดหมู่ : บุหรี่ Dubliss

Share

บุหรี่-Dubliss Particle

 

 

Do Not Light Only For Use With Tobacco Heating Device

200 Sticks Tobacco Enjoyment With No Ash
less smell and trouble free to clean the heating device

เพลิดเพลินกับยาสูบ 200 แท่งโดยไม่มีเถ้า
กลิ่นน้อยลงและปัญหาในการทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความร้อนฟรี

Made Under Authority of China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd.