Heets EU Turquoise Selection for IQOS รสมิ้นท์ Heets EU เมื่อเทียบกับประเทศอื่น อาจเย็นไม่มาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คุณสมบัติสินค้า:

Heets EU Turquoise Selection for IQOS รสมิ้นท์ Heets EU เมื่อเทียบกับประเทศอื่น อาจเย็นไม่มาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หมวดหมู่ : บุหรี่ Heets for IQOS

Share

Heets EU Turquoise Selection for IQOS รสมิ้นท์ Heets EU เมื่อเทียบกับประเทศอื่น อาจเย็นไม่มาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Regular 200 HeatSticks