บุหรี่ เกาหลี - ESSE Double Shot 2 เม็ดบีบ (1 คอตตอน) Tar 4.0mg / Nicotine 0.35mg

คุณสมบัติสินค้า:

บุหรี่ เกาหลี - ESSE Double Shot 2 เม็ดบีบ (1 คอตตอน) Tar 4.0mg / Nicotine 0.35mg

หมวดหมู่ : บุหรี่ ESSE

Share

บุหรี่ เกาหลี - ESSE Double Shot 2 เม็ดบีบ (1 คอตตอน) Tar 4.0mg / Nicotine 0.35mg
 
Red Wine / White Wine 3-Flavor Option 

Made in Korea