บุหรี่ จาก เยอรมนี-Camel Yellow 1-คอตตอน

คุณสมบัติสินค้า:

บุหรี่ จาก เยอรมนี-Camel Yellow 1-คอตตอน

หมวดหมู่ : บุหรี่ Camel

Share

บุหรี่ จาก เยอรมนี-Camel Yellow 1-คอตตอน

tar-10mg 
nicotine 0.8 mg
carbon monoxide 10 mg