บุหรี่ ประเทศเกาหลี- The One Change Fresh Capsule 1.0 เม็ดบีบ มวนปกติ

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- The One Change Fresh Capsule 1.0 เม็ดบีบ มวนปกติ

หมวดหมู่ : The One

Share

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- The One Change Fresh Capsule 1.0 เม็ดบีบ มวนปกติ

made in Korea
Tar 1mg , Nicotine 0.1mg