บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line Blue Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line Blue Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

หมวดหมู่ : Raison

Share

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line Blue Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

made in Korea
Tar 8.0mg , Nicotine 0.7mg