บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line White Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

คุณสมบัติสินค้า:

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line White Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

หมวดหมู่ : บุหรี่ Raison

Share

บุหรี่ ประเทศเกาหลี- Raison French Line White Slim เม็ดบีบ มวนเล็ก

made in Korea
Tar 3.0mg , Nicotine 0.3mg