WINE ไวน์

ไวน์จาก ออสเตรเลีย - Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2018 (12 ขวด)1-ลัง

THB 17,900 ฿ 17,900

ไวน์แดงอิตาลี-Farnese Edizione 19 Cinque Autoctoni 2017 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 16,900 ฿ 16,900
New

ไวน์แดงอิตาลี-Vigne Vecchie Leggenda Primitivo di Manduria 2018 12-ขวด ลัง

THB 16,500 ฿ 16,500

แชมเปญอิตาลี-Bottega Gold (12 ขวด) 1-ลัง

THB 13,500 ฿ 13,500

แชมเปญอิตาลี-Bottega White Gold (12 ขวด) 1-ลัง

THB 13,500 ฿ 13,500

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Cabernet Sauvignon 2019 (12 ขวด)1-ลัง

THB 8,500 ฿ 8,500

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Merlot 2018 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 8,500 ฿ 8,500

ไวน์แดงอิตาลี-Cinque Autoctoni Collection Edizione 20 Limited Release 2020 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 18,900 ฿ 18,900

ไวน์แดง ชิลี-Montes Cabernet Sauvignon ( Classic Series ) 2019 12-ขวด ลัง

THB 9,500 ฿ 9,500

ไวน์แดง ชิลี-Montes Alpha Cabernet Sauvignon (30 Years Limited Edition ) 2018 12-ขวด ลัง

THB 15,900 ฿ 15,900

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Selection Heritage Red Blend 2019 12-ขวด ลัง

THB 9,900 ฿ 9,900

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Selection Bourbon Barrel-Aged Cabernet Sauvignon 2018 12-ขวด ลัง

THB 10,900 ฿ 10,900

ไวน์แดงจาก สหรัฐอเมริกา-Beringer Napa Valley Chardonnay 2017 12-ขวดลัง

THB 12,900 ฿ 12,900

ไวน์แดงจากแคลิฟอร์เนีย-Robert Mondavi Oakville Cabernet Sauvignon 2016 12 ขวดลัง

THB 26,500 ฿ 26,500

ไวน์แดงชิลี-Escudo Rojo Gran Reserva 2018 (12 ขวด)1-ลัง

THB 9,900 ฿ 9,900

ไวน์แดงชิลี-Escudo Rojo Origine 2018 (12 ขวด)1-ลัง

THB 10,900 ฿ 10,900

ไวน์แดง ชิลี-Montes Alpha Special Cuvee Pinot Noir 2018 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 16,900 ฿ 16,900

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Selection Chardonnay 2019 (12 ขวด)1-ลัง

THB 11,900 ฿ 11,900

ไวน์แดง ชิลี-MONTES CLASSIC SERIES 2018 MERLOT (12 ขวด) 1-ลัง

THB 9,500 ฿ 9,500

ไวน์แดง ชิลี-MONTES CLASSIC SERIES 2018 MERLOT

THB 970 ฿ 970

ไวน์แดง ชิลี-Montes Malbec 2018 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 9,500 ฿ 9,500

ไวน์แดง ชิลี-Montes Malbec 2018

THB 970 ฿ 970

ไวน์แดง ชิลี-Montes Purple Angel Carmenere 20147 (12 ขวด)1-ลัง

THB 29,500 ฿ 29,500

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Selection Rum Barrel - Aged Merlot 2018 (12 ขวด)1-ลัง

THB 11,900 ฿ 11,900

ไวน์แดง สหรัฐอเมริกา-Robert Mondavi Private Selection Rey Barrel - Aged Red Blend 2018 (12 ขวด)1-ลัง

THB 11,900 ฿ 11,900

Piano del Cerro 2015 (12 ขวด)1-ลัง

THB 12,700 ฿ 12,700

ไวน์แดง ชิลี-Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2018

THB 1,050 ฿ 1,050

ไวน์แดง ชิลี-MONTES FOLLY 2015

THB 2,950 ฿ 2,950
New

ไวน์แดง ชิลี-Montes Alpha Syrah 2014 (12 ขวด) 1-ลัง

THB 11,700 ฿ 11,700
New

ไวน์แดง ชิลี-Montes Alpha Syrah 2014

THB 0 ฿ 0

หมวดหมู่สินค้า

เราเป็น ร้านค้าออนไลน์ ให้บริการขายส่ง เหล้า ไวน์ บุหรี่ จาก ต่างประเทศ ปลอดภาษี